Jak pracujeme s kamenem

Zdění na sucho. Přoč je nejlepší a kdy ho preferujeme.

Suché zdění, tedy skládání kamene na sucho bez malty, či betonu je technologie, známá lidstvu již tisíce let. Na sucho se dají stavět opěrné zdi, plotové zdi, schodiště i dlažby. Zdění na sucho je ale IN i v dnešní době. Má totiž nejnižší zátěž na přírodu díky absenci chemicky vytvořených malt a cementů. Nejen, že pojiva nejsou potřeba. Též jimi nedojde k znehodnocení kamene v budoucnosti a takováto suchá kamenná zeď může být po několika dekádách či staletích znovu rozebrána a kámen použit na jinou věc. Výhodou je i finanční stránka věci. Pod suchou zídku nepotřebujete drahý betonový základ. Pokud někde seženete kámen ze staré stavby, nezatížíte přírodu ani tím, že kámen někdo musí v lomu nalámat. A navíc má kámen historickou patinu a zeď vypadá hned jinak.

Stouns - kamenné stavby a zdi

Suché zdivo, dokáže odolávat vodě, mrazům i tlakům zeminy lépe než zeď na maltu či beton. Musí však být dodrženy základní pravidla:

1. Zeď musí mít správně navrženou tloušťku vzhledem ke své výšce

2. Každý kámen ve zdi musí být řádně uložen na svou nejstabilnější plochu a s ostatními dobře provázán.

3. K výplni menších dutin je třeba používat štěrk

4. Celé těleso je třeba oddělit od hlíny geotextilií.

Pokud dodržíte tyto čtyři základní pravidla, máte z poloviny vyhráno. Druhou polovinu úspěchu zajistí odborník se zkušenostmi, který Vám ukáže jak zeď založit a jak provazovat jednotlivé kameny. Též Vám poradí, jak nadimenzovat správnou šířku a úhel.

 

A jak zdíme na sucho my?

Podobně jako naši předci. Jen jsme jejich technologii ještě vylepšili, aby zeď byla odolnější vůči vodě a rozmrzání. Díky geotextilii k oddělení zdi od hlíny a použití štěrku místo hlíny do výplně ve zdi nemá co mrazem expandovat a narušovat tak stabilitu zdi.

 

Stouns - kamenné stavby a zdi

Stouns - kamenné stavby a zdi

Stouns - kamenné stavby a zdi

další články

Zdění na sucho. Přoč je nejlepší a kdy ho preferujeme.

Suché zdění, tedy skládání kamene na sucho bez malty, či betonu je technologie, známá lidstvu již tisíce let. Na sucho

Video ukázky